اساسنامه

ماده 1-

اهداف و موضوع فعالیت:

به منظور ساماندهی تمامی فعالیت های تولیدی و خدماتی مرتبط با نرم افزارهای تلفن همراهف ابزارهای هوشمند و خدمات ارزش افزوده مخابراتی (VAS)، وحدت رویه و انسجام در بین فعالین عرصه مذکور، افزایش سطح قدرت چانه زنی این صنف در بازهاری بین المللی و نیز در مواجهه با سازمان های داخلی و ارتقای سطح کیفی محصولات، و با هدف مدیریت مدنی و صنفی در امر نشر و جلوگیری از افزایش کاذل قیمت هاو حفظ توازن و نظم و فراهم کردن امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری برای تولید صحیح کالای مورد بحث، همچنین استفاده و انتقال تجربیات عملی و عملی دست اندرکاران و روزآمد نمودن آن برای نیل به اهداف قانونی توسعه در این گونه موارد و دفاع از منافع مشروع اعضا، انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه به استناد بند(ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی، معادن و کشاورزی ایران مطابق با مفاد زیر تشکیل می گردد.

 

ماده 2- نام:

“انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه”

 

ماده 3- هویت:

“انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه” که در این اساسنامه اختصاراً “انجمن” نامیده می شود، در اجرای بند (ک) ماده (5) قانون اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (مصوب 15/12/1369 و اصلاحیه 15/09/1373) و با موافقت و نظارت اتاق ایران تشکیل می شود و دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل می باشد و به صورت صنفی، حرفه ای، تخصصی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی فعالیت می نماید.

 

ماده 4- تابعیت:

تابعیت “انجمن” ایرانی است.

 

ماده 5 – اقامتگاه:

اقامتگاه قانونی “انجمن” در تهران می باشد.

تبصره: تعیین محل دفتر مرکزی “انجمن” از اختیارات هیات مدیره می باشد.

در صورت تغییر اقامتگاه قانونی “انجمن” مراتب در روزنامه کثیرالانتشار منتخب آگهی می شود و نیز کتبا به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خواهد رسید.

 

ماده 6 – حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت “انجمن” سراسر ایران است. “انجمن” می تواند پس از تصویب هیات مدیره و تایید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراکز استان شعبه و در شهرستان ها و خارج از کشور نمایندگی دایر کند.

تبصره: شرایط تشکیل شعب و نمایندگی باید مطابق با آیین نامه های اجرایی ذیربط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد.

 

ماده 7 – مدت:

مدت فعالیت “انجمن” نامحدود است.

ماده 8 –

وظایف و اختیارات “انجمن” عبارتند از:

1-8- تلاش برای ساماندهی کلیه امور مربوط به تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه؛

2-8- کسب اطلاعات مربوط به عرضه و تقاضا، قیمت و بازارهای مصرف برای عرضه به اعضا؛

3-8- مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با تولید کالاهای مربوطه؛

4-8- ایجاد ارتباط با بانک ها و سازمان های اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیلات مالی به اعضا؛

5-8- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “انجمن” و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛

6-8- انجام فعالیت های عملی و تحقیقاتی مرتبط با ماموریت “انجمن” در داخل و خارج کشور؛

7-8- حمایت از منافع مشترک اعضا و ارایه خدمات حقوقی و مشورتی به ایشان؛

8-8- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری مشترک در تولید نرم افزار تلفن همراه؛

9-8- ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضا؛

10-8- مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندی های مورد نیاز؛

11-8- معرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛

12-8- برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضا و برگزاری همایش های تخصصی و میزگردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای؛

13-8- برگزاری و یا حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی مرتبط با ماموریت “انجمن”

14-8- اعزارم هیات های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دیافت هیات های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی؛

15-8- جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضا با یکدیگر از طریق هماهنگی های درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران؛

16-8- کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص؛

17-8- ایجاد بستر و ساز و کار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی، قانون اجرای سیاست های اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به “انجمن” تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارایه گزارش عملکرد به دستگاه های مربوطه؛

18-8- کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضا به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور.

ماده 9-

کلیه فعالان تولید نرم افزار تلفن همراه که دارای سابقه کاری (اسناد مثبته که بیانگر فعل تولید نرم افزار تلفن همراه) و کارت عضویت یا بازرگانی معتبر می باشند، می توانند با داشتن شرایط زیر به عضویت انجمن درآیند:

الف – داشتن تابعیت ایرانی

ب – دارا بودن کارت عضویت یا بازرگانی معتبر در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور

ج – مبادرت به امر تولید نرم افزار تلفن همراه با ارایه مجوز تولید از مراجع ذیصلاح

د- اشخاص حقیقی علاوه بر سایر موارد فوق دارای تحصیلات دانشگاهی معتبر در رشته های فناوری اطلاعات باشند.

هـ – پرداخت ورودیه و حق عضویت سالیانه

 

ماده 10-

کلیه اعضای انجمن موظف به رعایت مفاد اساسنامه و مقررات و آیین نامه های مصوب هیات مدیره و مقید به همکاری جهت دستیابی به اهداف انجمن می باشند.

تبصره 1- زایل شدن هریک از شروط پذیرش عضویت برای هریک از اعضا در طول مدت عضویت موجب تعلیق آن عضو خواهد شد.

تبصره 2- تعلیق نوعی توقف عضویت است که با زایل گردیدن هریک از شرایط عضویت به وجود می آید. در صورت اعاده شرایط زایل شده، مجددا عضویت واجد اعتبار خواهد شد و عضو محق به استافده از حقوق قانونی خویش می شود، منوط به اینکه حق عضویت و دیگر تعهدات مالی ود نسبت به انجمن را برای کل دوره تعلیق پرداخت نماید.

تبصره 3- آن دسته از اعضا که به هر دلیل شرایط عضویت خود را از دست بدهند حق شرکت در مجامع عمومی، رای دادن و نامزدشدن برای ارکان و استفاده از خدمات “انجمن” را نخواهند داشت.

ماده 11-ارکان “انجمن” عبارتند از:

  • مجمع عمومی؛
  • هیات مدیره؛
  • بازرس؛

ماده 12- مجمع عمومی:

مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیم گیری و متشکل از اعضا یا نمایندگان رسمی اعضای “انجمن” می باشد.

1-12- دعوت هر نوبت از مجامع عمومی با یکبار درج آگهی در جراید کثیرالانتشار منتخب انجمن و حداقل پانزده روز قبل از تاریخ جلسه و با اعلام دستور جلسه، روز، ساعت و محل برگزاری و مقام دعوت کننده مجمع صورت می پذیرد. ضمنا دعوتنامه جداگانه ای توسط مقام دعوت کننده برای اعضا ارسال می گردد. همزمان با انتشار آگهی دعوت در جرایر کثیرالانتشار منتخب، مقام دعوت کننده باید از طریق اطلاع رسانی به مدیریت امور تشکل های اتاق ایران نسبت به قراردادن آگهی دعوت در وب گاه رسمی اتاق ایران هماهنگی نماید.

2-12- نماینده هر عضو در “انجمن” جهت شرکت در مجامع عمومی و انشاء رأی باید عضو هیات مدیره، مدیرعامل یا از مدیران ارشد عضو مربوطه و دارای معرفی نامه رسمی از سوی شرکت خود باشد. نماینده مزبور مکلف است شخصاً و اصالتاً در مجامع شرکت کرده و اجازه توکیل این حق را به غیر ندارد.

3-12- اخذ رای در مجامع عمومی “انجمن” به صورت علنی می باشد مگر زمانی که رای گیری برای انتخاب یا عزل اعضای هیات مدیره و بازرسان باشد.

4-12- نماینده اتاق ایران رسمیت جلسه را اعلام و بلافاصله از میان اعضای حاضر نسبت به انتخاب هیات رئیسه مجمع مرکب از یک رئیس، دو ناظر و یک منشی برای اداره جلسه، رای گیری خواهد کرد. سپس هیات رئیسه منتخب اداره جلسه را به عهده می گیرد.

5-12- مصوبات مجمع در چارچوب اساسنامه “انجمن” برای کلیه اعضا لازم الاتباع می باشد.

6-12- منشی جلسه موظف است صورتجلسه ای مشتمل بر کلیه مصوبات مجمع را تنظیم و منضم به فهرست اعضای حاضر به امضای هیات رئیسه مجمع و نماینده اتاق ایران برساند.

7-12- حضور نماینده اتاق ایران در کلیه جلسات مجمع عمومی (عادی و فوق العاده) به عنوان ناظر ضروری است و بدون حق رای اظهار نظر خواهد نمود.

8-12- دبیرخانه “انجمن” باید رونوشتی از صورتجلسات مجامع عمومی (عادی و فوق العاده) منضم به فهرست حاضرین در جلسات را برای اتاق ایران ارسال نماید.

ماده 13- مجامع عمومی بر دو نوعند:

  • مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده.
  • مجمع عمومی فوق العاده

ماده 14-وظایف مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده به شرح زیر است:

1-15- استماع گزارش عملکرد مالی و اجرایی هیات مدیره؛

2-15- استماع گزارش بازرس؛

3-15- تصویب گزارش عملکرد اجرایی، مالی و ترازنامه سالیانه “انجمن”؛

4-15- استماع گزارش هیات مدیره پیرامون برنامه و بودجه سال مالی جدید؛

5-15- تصویب مبلغ ورودیه، حق عضویت سالیانه اعضا و برنامه و بودجه پیشنهادی؛

6-15- انتخاب یا عزل فردی یا جمعی اعضای اصلی یا علی البدل هیات مدیره؛

7-15- انتخاب یا عزل بازرسان اصلی یا علی البدل؛

8-15- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار.

تبصره 1: هیات مدیره می بایست حداقل 20 روز پیش از تاریخ مجمع گزارش های خود را آماده و جهت بررسی به بازرس ارایه نماید.

تبصره 2: چنانچه عملکرد اجرایی و یا مالی هیات مدیره تصویب نگردد به منزله عزل هیات مدیره تلقی می شود. در این صورت بازرس موظف است ظرف مدت 15 روز نسبت به برگزاری مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با دستور تجدید انتخاب هیات مدیره وفق ماده 13 اقدام نماید.

ماده 16- هیات مدیره بایستی حداقل 20 روز قبل از اتمام مدت ماموریت اعضای هایت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی عادی وفق ماده 13 بنماید. در هر صورت تا زمان انتخاب هیات مدیره جدید، هیات مدیره قبلی دارای مسئولیت خواهد بود.

ماده 17- مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در مواقع ضروری به دعوت هیات مدیره یا بازرس با رعایت ماده 13 اساسنامه تشکیل می گردد.

ماده 18-مجامع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده با حضور اکثریت نسبی اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند و مصوبات آن با آرای مثبت نصف به علاوه یک اعضای حاضر درجلسه معتبر می باشد. در صورت نرسیدن جلسه به حد نصاب، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 13 اساسنامه برگزار خواهد شد. جلسه نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای نصف به علاوه یک اعضای حاضر به تصویب می رسد.

ماده 19-وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از:

الف – تغییر و اصلاح اساسنامه “انجمن”؛

ب –  انحلال “انجمن” و انتخاب اعضای هیات تصفیه؛

ج – سایر مواردی که در اختیار مجمع عمومی نباشد.

ماده 20- مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضای اصلی “انجمن” رسمیت یدا می کند و تصمیمات مجمع با دوسوم آرای مثبت اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 21- در صورت به حد نصاب نرسیدن جلسه مجمع عمومی فوق العاده، نوبت دوم مجمع حداکثر ظرف 20 روز پس از نوبت اول با رعایت ماده 13 اساسنامه برگزار خواهد شد. نوبت دوم مجمع با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای مثبت دوسوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود.

ماده 22-با تشخیص ضرورت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده توسط بازرس، مراتب به هایت مدیره اعلام و هیات مدیره مکلف است حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ وصول درخواست بازرس، وفق ماده 13 اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی دعوت بعمل آورد. در صورت استنکاف هیات مدیره، بازرس می تواند راسا با رعایت ماده 13 اساسنامه اقدام به برگزاری مجمع نماید.

ماده 23- با درخواست کتبی حداقل یک سو اعضای اصلی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا مجمع عمومی فوق العاده، هیات میدره باید حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ دریافت تقاضای کتبی، اعضا را جهت تشکیل مجمع طبق ماده 13 دعوت نماید. در صورت استنکاف هیات مدیره، درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از بازرس بخواهند و بازرس مکلف است حداکثر ظرف 155 روز طبق ماده 13 از اعضا دعوت کند و چنانچه بازرس نیز امتناع کند درخواست کنندگان می توانند دعوت مجمع عمومی را از اتاق ایران بخواهند و اتاق ایران باید پس از بررسی و حصول اطمینان از عدم توجه هیات مدیره و بازرس به درخواست اعضا نسبت به دعوت از اعضا برای تشکیل مجمع عمومی با رعایت کلیه تشریفات مندرج در اساسنامه اقدام نماید.

ماده 24- در صورت استعفا از عضویت، اخراج و یا انحلال عضو که نماینده آن در ارکان “انجمن” دارای سمتی است، ماموریت آن نماینده نیز به تبع وی منتفی و زایل خواهد شد.

ماده 25-چنانچه نماینده عضو “انجمن” پس از انتخاب در ارکانف به هر دلیلی از شرکت متبوع خود خارج گردد، پس از اعلام، به خودی خود از سمتی که در “انجمن” دارد معزول و هیچگونه سمتی در “انجمن” نخواهد داشت و سمت نامبرده به عضو علی البدل تفویض و در صورت نیاز، برابر مقرراتف انتخابات بعمل خواهد آمد.

تبصره: هیات مدیره شرکت که نماینده اش به عضویت در ارکان “انجمن” انتخاب شده است، چنانچه نماینده اش، به هر دلیلی، از عضویت در شرکت متبوع خارج شود، باید مراتب را به صورت مکتوب به “انجمن” اعلام کند.

ماده 26- هیات مدیره:

1-26- هیات مدیره “انجمن” 7 نفر مرکب است از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل که به وسیله مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده از بین نمایندگان اعضای “انجمن” برای مدت دوسال انتخاب می شوند.

2-26- بعد از اختتام دوره ماموریت هیات مدیره تا انتخاب هیات مدیره جدید، کلیه مسئولیت ها همچنان به عهده اعضای هیت مدیره قبلی خواهد بود.

3-26- هریک از اعضای “انجمن” می توانند صرفا دو دوره متوالی به عضویت هیات مدیره انتخاب گردند و انتخاب مجدد ایشان پس از دو دوره، منوط به کسب حداقل یک دوم آرای حاضرین می باشد.

ماده 27- هیات مدیره در اولین جلسه ای که حداکثر ظرف یک هفته بعد از انتخاب آن ها تشکیل می شود از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب خواهد نمود.

ماده 28- مدت تصدی هریک از سمت های اعضای هیات مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هایت مدیره نخواهد بود. متصدیان هریک از سمت ها توسط هیات مدیره قابل عزل و یا تجدید انتخاب می باشند.

ماده 29- هیات مدیره حداقل ماهانه یک بار به دعوت کتبی رئیس و در غیاب ایشان نایب رئیس تشکیل جلسه خواهد داد. جلسات هیات مدیره در مرکز اصلی “انجمن” یا در محل دیگری که در دعوتنامه معین شده است تشکیل خواهد شد.

ماده 30-در صورت استعفا، فوت و یا عزل هریک از اعضای هیات مدیره، عضو علی البدلی که در انتخابات رای بیشتری داشته است، برای باقیمانده دوره هیات مدیره جانشین عضو اصلی خواهد شد.

ماده 31-جلسات هیات مدیره با حضور حداقل 4 نفر از اعضای اصلی هیات مدیره رسمیت پیدا می کند.

ماده 32-اداره جلسات هیات مدیره با رئیس هیات مدیره و در صورت غیبت او با نایب رئیس است. در صورت غیبت رئیس و نایب رئیس، سایر اعضای هیات مدیره یک نفر از اعضای حاضر در جلسه را تعیین می نمایند تا وظایف رئیس را در ارتباط با اداره جلسه انجام دهد.

ماده 33-تصمیمات هیات مدیره با رای اکثریت نسبی حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

ماده 34-از مذاکرات و تصمیمات هیات مدیره صورتجلسه ای توسط دبیر یا یکی از اعضای هیات مدیره تنظیم و فی المجلس به امضای حاضرین می رسد.

ماده 35-هیات مدیره یک نفر را از خارج از اعضای هیات مدیره به طور تمام وقت به عنوان دبیر انتخاب و استخدام می نماید.

تبصره 1- هیات مدیره می تواند با مسئولیت خود بخشی از اختیارات خود را به دبیر تفویض نماید.

تبصره 2- سه جلسه غیبت متوالی و یا شش جلسه غیبت غیرمتوالی در طول یکسال در جلسات هیات مدیره به منزله عزل از عضویت هیات مدیره می باشد و عضو علی البدل جایگزین عضو معزول می گردد.

تبصره 3- دبیر می تواند در جلسات هیات مدیره بدون حق رای شرکت کند.

ماده 36-برای انجام امور اداری و اجرایی “انجمن” دبیرخانه ای تحت مدیریت دبیر و زیر نظر هیات مدیره تاسیس می گردد.

ماده 37- وظایف و اختیارات هیات مدیره:

هیات مدیره نماینده قانونی “انجمن” است و از کلیه اختیارات قانونی جهت اداره امور “انجمن” برخوردار است. اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر می باشد:

1-37- افتتاح انواع حساب های بانکی به نام “انجمن” در بانک های مجاز و واریز کلیه وجوهات “انجمن” و پرداخت هزینه ها از این حساب؛

2-37- تعیین صاحبان امضاهای مجاز اسناد و مدارک ملی و تعهدآور و اوراق عادی و مکاتبات اداری؛

3-37- اداره و انجام عملیات مالی و پولی و تعهدات مالی و تحصیل وام طبق اختیارات و ارایه گزارش سالانه عملیات و اقدامات مالی خود به مجمع عمومی؛

4-37- عقد هرگونه قرارداد و تبدیل و تغییر آن راجع به خرید و فورش و اجاره و تملک اموال منقول و غیرمنقول به نام و حساب “انجمن”؛

5-37- استخدام و عزل و نصب دبیر “انجمن” و تعیین حقوق و دستمزد و سایر پرداخت ها؛

6-37- اقامه یا استرداد هرگونه دعوی حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به محاکم و پرداختن به امر دادرسی از حق تجدید نظر در دادگاه های استان و دیوان عالی کشور، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، استفاده از حقوق و تکالیف مربوط به داوری؛

7-37- انجام اموری که طبق موازین قانونی برای اداره “انجمن” و پیشرفت مقاصد و اهداف آن ضرورت داشته و در اساسنامه منع نشده باشد؛

8-37- تعیین و اعزام نماینده ها به شوراها، کمیسیون ها، کمیته هاف هیات ها و مراجع داخلی و خارجی؛

9-37- تدوین و تصویب مقررات و آیین نامه های داخلی برای اداره بهتر امور “انجمن” در چارچوب اساسنامه؛

10-37- تدوین برنامه و بودجه “انجمن” جهت ارایه به مجمع عمومی؛

11-37- تهیه صورت دارایی و دیون “انجمن”، تنظیم ترازنامه و حساب عملکردهای سال گذشه جهت ارایه به مجمع عمومی؛

12-37- ارسال گزارش های سالانه از عملکرد “انجمن” به اتاق ایران؛

13-37- تعیین و تصویب حقوق، مزایا و پاداش مدیران، مشاوران و کارشناسان براساس پیشنهاد دبیر؛

14-37- تدوین سیاست ها و خط مشی های کلان “انجمن” جهت ارایه به مجمع عمومی؛

15-37- تهیه شیوه ها و راهکارهای اجرایی جهت تحقق سیاست ها و برنامه های “انجمن”؛

16-37- همکاری با اتاق ایران، اتاق های شهرستان ها، اتاق ها و شوراهای مشترک بازرگانی و تشکل های اقتصادی به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و پیشبرد اهداف قانونی.

ماده 38-اختیارات دبیر را هیات مدیره تعیین می کند. اهم وظایف دبیر به شرح زیر می باشند:

1-38- تهیه و تدوین برنامه های (کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت) “انجمن” و ارایه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

2-38- تهیه و تدوین پیش نویس بودجه “انجمن” و ارایه آن به هیات مدیره؛

3-38- تهیه ساختار سازمانی مناسب برای انجام امور برنامه ریزی و اجرایی “انجمن” و ارایه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

4-38- دبیر بایستی دفاتر، اسناد، صورت های مالی، وصولی ها و پرداخت های “انجمن” را کنترل نموده و بر فرایند ثبت، ضبط، نگهداری و حفاظت اسناد نظارت نماید و با درخواست بازرس مبنی بر بررسی دفاتر و اسناد مالی “انجمن”، در محل دبیرخانه اسناد مذکور را در اختیار بازرس قرار دهد؛

5-38- تعیین کار گروه های تخصصی در راستای پیشبرد اهداف قانونی “انجمن”؛

6-38- انتخاب دبیران کمیسیون های تخصصی و تهیه و تدوین شرح وظایف آن ها و پیشنهاد به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب؛

7-38- ارایه گزارش عملکرد “انجمن” به هیات مدیره؛

8-38- ارایه گزارش های سالانه عملکرد و مالی هیات مدیره که به تایید بازرس رسیده است به اعضای انجمن.

ماده 39- بازرس:

1-39- یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل از داخل یا خارج از اعضا توسط مجمع عمومی عادی برای مدت یک سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد آن ها برای دوره های بعدی بلامانع است. افرادی که نامزد پست بازرسی “انجمن” می شوند باید تجربه و آشنایی کافی با وظایف و مسئولیت های بازرس را داشته باشند.

2-39- در صورت فوتف استعفا یا سلب شرایط مندرج در ماده 25 اساسنامه از بازرس اصلی، وظیفه او را بازرس علی البدل انجام خواهد داد.

ماده 40- وظایف بازرس:

1-40- نظارت بر کلیه اقدامات و عملیات هیات مدیره در حدود مقررات این اساسنامه و تطبیق آن با مفاد اساسنامه، مصوبات مجامع عمومی و قوانین جاری کشور از وظایف بازرس می باشد و در صورت مشاهده تخلف از طریق دبیرخانه مراتب را به هیات مدیره اطلاع و رفع آن را درخواست می نماید.

2-40- بازرس ترازنامه و گزارش های تهیه شده توسط هیات مدیره برای تسلیم به مجمع عمومی سالانه و همچنین در صورت لزوم کلیه اسناد و اوراق مالی “انجمن” را مورد بررسی قرار می دهد و موظف است نظر خود را به صورت مکتوب در اختیار مجمع عمومی بگذارد.

3-40- بازرس حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی گزارش مکتوب خود را جهت اطلاع اعضا تهیه و به دبیرخانه ارایه خواهد نمود.

4-40- بازرس موظف است یک نسخه از گزارش های خود را به دبیرخانه “انجمن” تحویل دهد.

ماده 41-

منابع مالی انجمن عبارتند از:

  • ورودیه عضویت؛
  • حق عضویت سالانه؛
  • هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیرنقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزراتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و نهادها و سازمان های عمومی؛
  • وجوه حاصل از ارایه خدمات به اعضا.

ماده 42-

داوطلبین عضویت در “انجمن” باید مبلغ ورودیه را به حساب “انجمن” واریز و قبض رسید آن را به دبیرخانه تسلیم نمایند.

ماده 43-

هر عضو علاوه بر ورودیه، باید سالیان مبلغ حق عضویت تعیین شده را به حساب “انجمن” واریز و قبض رسید آن را نیز تحویل دبیرخانه نماید.

ماده 44-

مبلغ ورودیه و مبلغ عضویت سالیانه با پیشنهاد هیات مدیره و توسط مجمع عمومی عادی تعیین خواهد شد. در ضمن مجمع عمومی می تواند اختیار خود در این زمینه را به صورت سالانه به هیات مدیره تفویض کند.

ماده 45-

“انجمن” می تواند از هدایا، عطایا، وقف، قبول وصیت و کمک های نقدی و غیر نقدی اعضا یا اشخاص ثالث، وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی و نهادها و سازمان های عمومی برخوردار گردد و چنانچه ضرورت اقتضا نماید با تصویب هیات مدیره حق تحصیل اعتبار و اخذ وام از بانک ها و موسسات اعتباری یا از شرکت ها و اشخاص عضو را دارد.

ماده 46-

هیات مدیره می تواند با ارایه خدمات به اعضا و غیراعضا، برگزاری نمایشگاه ها سمینارهای تخصصی، تشکیل کارگاه های آموزشی، انتشار کتب و نشریات و نظایر آن و اعزام هیات های تجاری و بازاریابی و غیره هزینه های “انجمن” را تامین کند.

ماده 47-

“انجمن” به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل می شود.

ماده 48-

چنانچه انحلال “انجمن” از سوی مجمع عمومی فوق العاده مجمع مزبور هیات تصفیه ای را متشکل از سه نفر از نمایندگان تشکل های عضو انتخاب می کند. انتخاب اعضای هیات مدیره “انجمن” قبل از انحلال، در مقام اعضای هیات تصفیه بلامانع است.

ماده 49-

پس از اعلام انحلال “انجمن” و تعیین اعضای هیات تصفیه، مدیران سابق “انجمن” مکلفند تمامی اوراق، اسناد، دفاتر، اموال و اثاثیه “انجمن” را با تنظیم صورتجلسه تحویل هیات تصفیه نمایند.

ماده 50-

هیات تصفیه با نظارت نماینده اتاق ایرن وضعیت بدهی ها و دارایی ها را روشن می کند و پس از تسویه، کلیه اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده به اتاق ایران واگذار خواهد شد.

ماده 51-

وظایف و تکالیف و اختیارات هیات تصفیه در رابطه با اموال موجود، مطالبات و دیون انجمن و به طور کلی امر تصفیه طبق مقررات لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 و مفاد اساسنامه خواهد بود.

ماده 52-

“انجمن” به منظور پیشبرد اهداف و ایفای وظایف خود می تواند به تعداد مورد نیاز کمیسیون های تخصی دایم یا موقت از بین مدیران و اعضای “انجمن” و یا خارج از ان ها تشکیل دهد. وظایف و نوع فعالیت هر کمیسیون، تعداد اعضای آن و طرز انتخاب آنان، چگونگی فعالیت و اداره و نیز نحوه انحلال ان براساس آیین نامه ها و مقرراتی خواهد بود که توسط هیات مدیره تهیه و تصویب خواهد شد.

ماده 53-

“انجمن” می تواند به تعداد مورد نیاز از مشاورین بازرگانی، گمرکی، بانکی، ارزی، بیمه، بازرسی، حمل و نقل و ترانزیت، حقوقی، نمایشگاهی، انفورماتیک، اقتصادی و ….، خارج از اعضای “انجمن”، جهت بهبود و پیشبرد امور خود بهره گیری نماید.

ماده 54- حکمیت:

“انجمن” می تواند در ارتباط با امور عمومی و تخصصی مربوط به خود در صورت نیاز به داوری، از خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران استفاده کند.

ماده 55-

در صورتی که اساسنامه نیاز به تفسیر داشته باشد، این امر توسط اتاق ایران صورت می پذیرد و نظر اتاق در این خصوص قطعی و لازم الاتباع خواهد بود.

ماده 56-

این اساسنامه در 7 فصل و 56 ماده و 11 تبصره در تاریخ 30/05/1396 به تصویب مجمع عمومی فوق العاده “انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه” رسیده است.

اشتراک گذاری صفحه