تاریخچه

انجمن توليدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ايران نهادي صنفي و متشکل از توليدکنندگان نرم افزار تلفن همراه در ايران است که در شهريور ماه 1391 در اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به ثبت رسيده است.

هدف اصلي اين انجمن ساماندهي فعاليت هاي توليدي مرتبط با صنعت توليد نرم افزارهاي تلفن همراه در ايران است که در اين بين مي توان به اهدافي همچون ايجاد وحدت رويه و انسجام ميان فعالين عرصه مذكور، افزايش سطح قدرت چانه زني اين صنف در بازارهاي بين المللي و نيز سازمان ها ونهادهاي دولتي و داخلي، ارتقاي سطح كيفي محصولات، مديريت مدني و صنفي در بخش قيمت گذاري خدمات و حفظ توازن و نظم بازار اشاره کرد.
فراهم كردن امكان بهره برداري بيشتر از سرمايه گذاري براي توليد مناسب نرم افزارهاي تلفن همراه، انتقال و استفاده از تجربيات علمي و عملي دست اندركاران اين حوزه و روزآمد نمودن آن براي نيل به اهداف قانوني توسعه در اين حوزه، و دفاع از منافع مشروع اعضاء از جمله وظايفي است که اين انجمن در دستور کار خود قرار داده است.
پيشينه تشکيل اين انجمن به چهار سال پيش و گفتگوهاي دوستانه ميان شرکت هاي پيشرو در اين زمينه، در حاشيه دومين نمايشگاه و جشنواره بين المللي رسانه هاي ديجيتال باز مي گردد.
به دنبال آن و در پي فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت و پيگيري هاي دوستانه مديران اين وزارتخانه، اولين نشست رسمي هم انديشي دست اندرکاران توليد نرم افزار هاي تلفن همراه در مهر ماه 1389 برگزار و به دنبال آن در جلسات بعدي، گروهي از نمايندگان شرکت ها به عنوان “اعضاي هيات موسس” انتخاب شده و مسول انجام فرايند تهيه اساسنامه، اخذ موافقت اصولي از نهادهاي ذيصلاح، برگزاري مجمع عمومي و انتخابات هيات مديره و در نهايت ثبت قانوني اين تشکل شدند.
اين مهم با پيگيري هاي دلسوزانه “اعضاي هيات موسس” و حمايت هاي همه جانبه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و با صرف حدود يک سال و نيم زمان و برگزاري ده ها جلسه و نشست عمومي و تخصصي به نتيجه رسيد که در تاريخ 20 شهريور 1391 جلسه مجمع عمومي و انتخابات هيات مديره انجمن با حضور نمايندگان حدود 40 شرکت برگزار شد. به لطف شرکت هاي عضو تمامي 5 نفر “اعضاي هيات موسس” مجددا به عنوان اعضاي هيات مديره انتخاب شدند.
در مدت دو سال فعاليت هيات موسس و چهار ماه فعاليت هيات مديره انجمن، اقدامات فراواني جهت حمايت از حقوق شرکت هاي عضو و نيز در راستاي توسعه بيشتر اين صنعت صورت گرفته است. همچنين انتخاب نماينده انجمن در “مجمع تشکل هاي فناوري اطلاعات” به عنوان يکي از اعضاي هيات مديره از دستاوردهاي ديگري است که به طور حتم نتايج مثبت فراواني براي همه اعضا به دنبال خواهد داشت.
اميد است از اين پس و با محوريت اين انجمن، شاهد حرکت هاي جدي و نتايج عملي در راستاي توسعه صنعت نرم افزارهاي تلفن همراه در ايران باشيم.

اشتراک گذاری صفحه