اهداف و چشم انداز

 • ساماندهی کلیه امور مربوط به فعالیت های تولیدی و خدماتی نرم افزار تلفن همراه ، ابزارهای هوشمند و خدمات ارزش افزوده مخابراتی
 • توسعه فعالیت های رسانه ای به عنوان صدای واحد صنعت و انتشار و انعکاس مطالبات و خواسته های به حق اعضا
 • افزایش منابع مالی سالانه انجمن
 • حضور موثر در کمیته ها و شوراهای تصمیم سازی، تصمیم گیری و نظارتی برای ارتقای جایگاه انجمن و احقاق حقوق اعضا
 • مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها
 • ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف “انجمن” و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی، مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه؛
 • ارائه خدمات اعم از حقوقی، اطلاعات تخصصی ، رایزنی و برقراری ارتباط با نهادها و سازمانهای دولتی جهت رفع مشکلات اعضا
 • فعالیت در جهت توسعه برند محصولات اعضای انجمن و ترویج همکاری ها بین اعضا و درون شبکه ای
  برای افزایش توانمندی اعضا با امکان ارائه راه حلهای جامع
 • متناسب نمودن تعداد اعضای انجمن در قیاس با کل فعالین بخش در گروه کالایی/ خدماتی مربوطه و پایداری عضویتی
 • ایجاد و برگزاری جلسات کارگروههای تخصصی و اعلام نتایج به اعضا و همکاری برای بهره مندی از آن
 • برگزاری یا حضور در رویدادهای تخصصی ( نمایشگاه تخصصی/ دوره آموزشی/ همایش
 • ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء؛
 • مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیاز؛
 • معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه؛
 • کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص ؛

اشتراک گذاری صفحه