مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران برگزار شد

مجمع عمومی انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده انجمن در تاریخ 21 دی ماه 1400 در محل اتاق بازرگانی ایران و با استقبال گسترده اعضا و با حضور نماینده معاونت امور تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
در ابتدای جلسه آقای سعید رسول‌اف رئیس هیات مدیره انجمن گزارش عملکرد انجمن را ارایه کرد. سپس آقای پیام محسنی زنوزی خزانه دار انجمن گزارش صورت‌های مالی و ترازنامه سال‌های 1398 و 1399 را ارایه نمود. گزارش بازرس انجمن نیز به نمایندگی از وی، توسط آقای رضا نامی نایب رئیس هیات مدیره انجمن ارایه شد.

در ادامه اعضای مجمع به اتفاق آرا، عملکرد هیات مدیره و صورت‌های مالی سال‌های 1398 و 1399 انجمن را تایید و تصویب نمودند.

 

سپس مطابق اساسنامه انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرسین انجمن انجام شد که بر اساس آرای ماخوذه آقایان سعید رسول¬اف، رضا نامی، فرهنگ باقری، پیام محسنی زنوزی و سعید اشتیاقی به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقایان کاظم کمالی پور و صادق محمدی به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب شدند. همچنین آقایان محمد حسین پور به عنوان بازرس اصلی و حمید حیدری به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط