فراخوان مجمع عمومى عادی بطور فوق العاده انجمن توليدكنندگان نرم افزار تلفن همراه ایران

مجمع عمومی

از تمامی اعضای انجمن دعوت به عمل می­آید تا در جلسه مجمع عمومى عادی بطور فوق العاده انجمن توليدكنندگان نرم افزار تلفن همراه ايران که روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰، ساعت ۱۴:۰۰ در محل تهران، خ طالقانی، شماره ۱۷۵ (اتاق بازرگانی ایران)، ساختمان جدید ، طبقه ششم برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  • ‎استماع گزارش عملكرد اجرايي و مالي هيات مديره
  • ‎استماع گزارش بازرس
  • ‎تصويب گزارش عملكرد هيات مديره و صورتهاي مالى و تراز منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ انجمن
  • ‎تعيين مبلغ وروديه و حق عضويت ساليانه اعضا
  • ‎انتخاب روزنامه كثيرالانتشار
  • ‎انتخابات اعضاى هيات مديره اصلي و علي البدل
  • ‎انتخابات بازرس اصلي و علي البدل
  • ‎ساير موارد

ارایه کارت معتبر عضویت اتاق بازرگانی و گواهی عضویت در انجمن الزامی است.

اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط