فراخوان برگزاری مجمع عمومی

از اعضاي محترم انجمن جهت حضور در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق¬العاده انجمن كه رأس ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/10/21 در محل تهران، خیابان طالقانی، شماره 175 (اتاق بازرگانی ایران)، ساختمان جدید، طبقه اول تشكيل می¬شود دعوت بعمل می‌آید.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده انجمن

1ـ استماع گزارش عملكرد هيات مديره، خزانه دار و بازرس در سال‌های 1398 و 1399

2ـ  تصویب عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی منتهی به 1398/12/29 و 1399/12/30

3- تصویب بودجه سال 1400 و 1401

4ـ تعیین و تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سالانه

5ـ تعيين و تصویب روزنامه كثيرالانتشار انجمن

6ـ  انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل

7- سایر موارد

 

 

اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط