فراخوان برگزاری مجمع عمومی

فراخوان برگزاری مجمع عمومی

از اعضاي محترم انجمن دعوت می شود در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق­ العاده انجمن تولید کنندگان نرم افزار تلفن همراه كه رأس ساعت 15 روز شنبه مورخ 1402/10/30 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به آدرس: تهران، خیابان طالقانی، نبش خیابان موسوی، طبقه اول، سالن جنوبی برگزار می گردد، حضور بهم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده انجمن

1ـ استماع گزارش عملكرد هيات مديره و بازرس، منتهی به سال های 1400/12/29 و 1401/12/29

2- تصویب عملکرد هیات مدیره و صورت های مالی و ترازنامه منتهی به سال های 1400/12/29 و 1401/12/29

3- تعیین و تصویب مبلغ ورودیه و حق عضویت سال 1402 و 1403

4- برنامه و بودجه پیشنهادی سال 1402 و 1403

5- تعيين و تصویب روزنامه كثيرالانتشار انجمن

6- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرس اصلی و علی البدل

7- سایر موارد قابل طرح که اتخاذ تصمیم در مورد آنها از اختیارات مجمع عمومی عادی است

 

 

اشتراک گذاری مطلب

مطالب مرتبط