سومین جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ایران

سومین جلسه هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان نرم‌افزار تلفن همراه ایران با حضور آقایان سعید رسول‌اف، رضا نامی، پیام محسنی زنوزی، فرهنگ باقری اعضای هیات مدیره و خانم آذر حاج اسمعیلی دبیر انجمن در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ برگزار شد.


ارایه گزارش اقدامات انجام شده و تدوین رئوس برنامه‌های انجمن برای سال ۱۴۰۱ از اهم محورهای مباحث جلسه امروز بود.

اشتراک گذاری مطلب